www.paotung.com (08-4763-8899)

บทความ

โรงงานรองเท้า\"ร้านเป๋าตุง\"จ้า

18-05-2558 09:01:04น.
โรงงานรองเท้าของ"ร้านเป๋าตุง"นะจ้ะ
ให้เห็นกันจะๆไปเลย ยืนยันค้า..ว่าเราเป็นโรงงานผลิตรองเ้ท้าจริงๆ
มีประสบการณ์กว่า 20ปี  งานทุกชิ้นคุณภาพเต็มร้อย
สินค้าทุกชิ้นโรงงานเราผลิตเองหมดไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจ้า...


***นึกถึงรองเท้า นึกถึงร้านเป๋าตุงนะจ้ะ***